| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

Matemaatika 8 klass

Page history last edited by Laine 6 months, 3 weeks ago

 

ÕPPEMATERJALID

 

1. Kordamine

     Lihtsustamine

     Protsent

     Võrrandi lahendamine

 

2. Hulkliige

     Liitmine ja lahutamine

     Korrutamine ja jagamine

     Ruutude vahe valem Tööleht

    Kaksliikme ruut Tööleht

 

3. Üksliige

 

4. Murdude liitmine ja lahutamine T-Algebra abil

 

5. Sirged

 

6. Võrrandi lahendamine

 

Ruutvõrrandi lahendamine

          Taandamata ruutvõrrandi lahendamine

 

ÕPILUGU Võrrandisüsteemi lahendamine

 

7. Lineaarvõrrandisüsteem

Internetiotsing "Lieaarvõrrandisüsteem"

 

Võrrandisüsteemi lahendamine

 

Võrrandisüsteemi lahendamine veebipõhise tarkvara GeoGebra abil

 

   Tekstülesande lahendamine võrrandisüsteemi abil

   Tekstülesande lahendamine võrrandisüsteemi abil http://ohtumatemaatika.blogspot.com/2011/11/tektsulesannete-lahendamine.html

 

Võrrandisüsteemi graafiline lahendamine

https://form.jotformeu.com/63422561204345

 

Võrrandisüsteemi lahendamise esitluse loomine TÖÖLEHT

 

Internetiotsing - Võrrandisüsteemi lahendamine

 

8. Ringjoon ja korrapärane hulknurk

Kesknurk

Piirdenurk 

   Kesknurga ja piirdenurga vahelised seosed

 

9. Kolmnurk

Kolmnurga mediaan ja ümbermõõt

 

 

10. Tahukad

          Püramiid

 

11. Definitsioon, teoreem

 

12. Kiirteteoreem ja hulknurkade sarnasus

 

13. Kolmnurkade sarnasus

 

14. Hulknurkade sarnasus

        Korrapärase viisnurga joonistamine http://www.mathopenref.com/constinpentagon.html

        Korrapärase kuusnurga joonistamine http://www.mathopenref.com/constinhexagon.html

 

Ülesanne http://miksike.ee/docs/elehed/9klass/3matemaatika/9_2_7_1m.html

 

15. Kordamine

 

Praktilised ülesanded

 

1. Puu kõrguse mõõtmine

 

T-Algebra kasutamine http://www.emmaste.edu.ee/Algebra/

Põnevat lugemist

 

Kujundite joonistamise interaktiivsed näited

http://www.mathopenref.com/tocs/constructionstoc.html

 

LISAMATERJALID http://ohtumatemaatika.blogspot.com/2011/10/

 

TÄIENDAV ÕPPETÖÖ

 

 

eÕpe 2020

 

Matemaatika 8. klass

http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/mata_8_2/files/assets/basic-html/index.html#page1

 

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

PHP Hits Count

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.